Førstegangsvælgerne vil have valg-apps

Undersøgelse viser, at førstegangsvælgerne ikke bruger tv-debatter til at søge information om folketingsvalg. De vil hellere bruge de sociale medier. 

DR1, DR2 og TV2 sendte på skift valgdebatter hver eneste aften i de tre uger, som Folketingsvalget 2011 varede. De større udsendelser, der sendtes direkte i primetime fra store koncertsale eller sportshaller var blandt andet designet til de unge førstegangsvælgere. Tv-stationerne forsøgte sig med hurtigt klippetempo, anderledes kameravinkler, populære værter og andre underholdende elementer for at tiltrække sig de unges opmærksomhed. Men lige lidt hjalp det. Seertallene for de unge mellem 18 og 21 år var helt i bund. Her kan det være let at falde i den gamle klagesang om, at unge ikke interesserer sig for demokratiet. Flere undersøgelser viser dog, at dette ikke er tilfældet. I stedet bør producenterne se på de unges mediebrug.

Førstegangsvælgerne er interesseret

Unge har gennem de sidste 10 år udviklet en kultur, der er mindre interesseret i politik og mere i samfundet og de unges egen placering heri. En interesse, som de unge primært får indfriet på nettet, fordi det muliggør dyrkelse af personlige forhold og interesser. Den unge generation er således interesseret i demokratiet og samfundet, men vil selv bestemme, hvordan og hvornår de skaffer sig viden herom.

Konflikten mellem politik og internettet

Problematikken med at informerer de unge om de aktuelle politiske sager over internettet, er, at internettets virkelighed er baseret på spontanitetens og følelsernes logik, som foregår i real time. Det passer dårligt til politikkens virkelighed, der ofte er fremtidens og altid baseret på referencer til fortid og nutid. De unge mediebrugere går efter det underholdende og det, der pirrer her og nu. Uden fascination og underholdning er der ingen motivation for at blive hængende end ikke, når det gælder politik.

Førstegangsvælgerne vil involveres

Den nye generation af vælgere kan beskrives som digitalt indfødte, der multitasker sig hjemmevant rundt i den digitale virkelighed. De unges præferencer ligger i medietekster, som de kan gå til og fra uden at misse vigtigt indhold, samt tekster der muliggør socialt samvær. Chat, sms og besøg på sociale netsteder udgør derfor langt størstedelen af de unges medieforbrug. Brugerintegrering er essentiel for de unge, hvilket blandt andet betyder, at et envejskommunikationsmedie som tv’et passer dårligt til de unges medievaner.

Tv som et underholdende medie

En større receptionsundersøgelse, som jeg foretog i efteråret 2011, viste at netop de unges brugskontekst var afgørende for, at de ikke så valgdebatterne i tv. Mine informanter fortalte, at de primært så TV3 og TV2 Zulu. Det betød, at de ikke ved en tilfældighed zappede ind i en politisk debat, selvom nogle af dem gav udtryk for, at de gerne ville se valgdebatterne. Ved dybere indspørgen til emnet viste det sig dog, at informanterne ikke var interesseret i, at debatprogrammerne tilpassede deres tv-vaner, da de primært betragtede tv-mediet som et underholdningsmedie.

Mere til valg-apps

Informanterne benyttede i langt højere grad de mobile medier til at søge oplysning, hvilket er endnu en udfordring for debatprogrammer. Informanterne så politikernes hjemmesider som langt mere overskuelige end tv-valgdebatterne. Videre var informanterne begejstret for de valgapps, hvor de kunne teste, hvilket parti de delte flest holdninger med, og derefter delr resultatet med deres venner via Facebook. De mobile medier er derfor mere oplagt for førstegangsvælgere end den klassiske tv-valgdebat.

Skrevet af Julie Daugaard

 

Litteratur:

Andersen, J. (2003). Demokrati og virtuel politik – om unge, internettet og politisk deltagelse. Grus 24 (70), 49−61 + 97−98
Hansen, S.S. (2011). Årgang 2012: socialliv og samvær i en tid med nye medier. København: Informations Forlag
Kobbernagel, C., Schrøder, K.C. & Drotner, K. (2011, juli). Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver.Odense: DREAM – Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, Syddansk Universitet. Hentet den 28. november 2011 fra: http://www.dream.dk/files/pdf/DREAMrapport_juli2011.pdf

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *